هەڵە
  • JFolder::create: Could not create directory

کبودوند: روزهای تاریخی کردستان تقویم شود

چاپکردن

 kabodwand_-_kurdistanمحمدصدیق کبودوند در زندان طی پیامی خواستار شناسایی و معرفی روزهای تاریخی مردم کردستان و تنظیم و تقویم مناسبت های آن شد:

 

 

 

به مردم، احزاب و سازمان های سیاسی و مدنی کردستان

 

همانگونه که پیداست در طول مبارزات ده های اخیر، روزها و ایامی تاریخی وجود دارد که هریک یادآور رویدادهای غم انگیز و گاه شادی آفرین در مبارزه و در جنبش حق خواهی مردم کردستان است، که بدون تردید هریک از این روزها، دگربار می تواند به نقطه عطفی برای کسب مطالبات و حقوق نادیده انگاشته شده مردم کردستان تبدیل شود. روزهایی چون دوم بهمن- روز خودمختاری کردستان- دهم فروردین- روز اعدام قاضی ها- بیستم فرودین – روز حقوق بشر کردستان-؛ 17 اردیبهشت- روز اعدام زندانیان سیاسی بی گناه، روزهای ترور رهبران احزاب کرد در چند مقطع، روزهای بمباران شیمیایی شودت و حلبچه، روزهای قتل عام روستائیان قارنا و قاتلان، روز یورش به کردستان، روز سوم اسفند، روز دهم شهریور و خیزش مدنی مردم کردستان در تیرماه 1384، این روزها و روزهای دیگر اگرچه در تاریخ مبارزات مردم ثبت خواهند شد. اما نامگذاری این روزها می تواند مناسبت های خاص خود را در پی داشته باشد که پرداخت به آنها از سوی رسانه های کردی و جامعه مدنی ضروری است. مناسبت هایی چون روز تعیین سرنوشت، روز مبارزه برای الغای اعدام زندانیان سیاسی، روز حقوق بشرکردستان، روز معلم در کردستان، روز سرکوب تروریسم دولتی توسط جامعه مدنی کرد، روز پیکار با فقر و آپارتاید، روز تبقیح سرکوب مبارزه مدنی، روز ابراز نفرت از ژنوساید مردم کرد، و روز محکومیت یورش به کردستان و روزهای دیگر می تواند در تقویم کردستان تنظیم و در چنین روزهایی از سوی رسانه ها و جامعه مدنی، برنامه هایی به مناسبت آن روز تدارک دیده شود. امید است این پیشنهاد مورد توجه فعالان جامعه مدنی و احزاب و گروه های سیاسی و مدنی و فرهنگی و رسانه های کردستان قرار گرفته و اقدامات مقتضی در این رابطه به عمل آید.

 

تهران: زندان اوین 8 تیرماه 1390/ 29 ژوئن 2011

 

 

ناردن بۆ تۆڕه‌ کۆمه‌ڵایه‌تی‌یه‌کان