هەڵە
  • JFolder::create: Could not create directory

فراخوان کميسيون تشکيلات PDKI به مناسبت سالگرد ترور دکتر قاسملو

چاپکردن

 

pdki

هم ميهنان گرامی!

توده های مبارز مردم کردستان!

وزيدن نسيم آزادی و دمکراسی در منطقه ديکتاتورزده خاورميانه، روح انقلاب و تغيير را در کالبد ميهنمان دميده و امکان سرنگونی رژيم ارتجاعی جمهوری اسلامی و برکندن شاخه ها و اقمارش را در منطقه بيش از هر زمانی ميسر نموده است.

لرزش کاخ بيداد ديکتاتورها در مقابل تندباد نيرومند دمکراسی خواهی و انسان محوری سبب تضعيف و شکست راديکاليزم و بنيادگرايی مذهبی در عرصه سياسی منطقه شده و جامعه جهانی را از اين تهديد وحشت آفرين رهايی بخشيده که تصور ميرفت طالبانيسم و خمينيسم يگانه بديل و آلترناتيو ديکتاتورهای سرکش خاورميانه هستند.

در چنين شرايطی مسئله دمکراسی، حقوق بشر و حقوق مليتها بيش از گذشته اين فرصت را يافته است که جايگاه ويژه و شايسته خود را در سياست و ديپلماسی ابرقدرتها و کشورهای قدرتمند و توسعه يافته پيدا کند و طی همين مدت کوتاه تغييراتی نسبی در سياستهای غرب در رابطه با مسئله دمکراسی در منطقه قابل مشاهده است.

سرکوب ديرپا و بيرحمانه جنبش دمکراسی خواهی مردم ايران توسط جمهوری اسلامی، در چند سال اخير جامعه جهانی را از يک سو بدين نتيجه قطعی رسانده است که وجود چنين رژيمی در تضاد و تعارض قطعی با الزامات جهانی آزاد و مترقی قرار دارد و از سوی ديگر بطلان ايده ی سراب گونه اصلاحات درون حکومتی در جمهوری اسلامی را بر همگان آشکار نموده است.

در اوضاع و احوال کنونی، جامعه جهانی بيش از پيش پذيرای طرح خواسته های ملل تحت ستم بوده و مسئله ايران در سياست بين المللی با مسئله مليتهای ايران عجين شده است.

در بيست و دومين سالگرد وداع سرخ رهبر فرزانه ملتمان، شهيد دکتر عبدالرحمان قاسملو در جريان توطئه تروريستی آدمکشان جمهوری اسلامی در شهر وين اتريش، تيرماه امسال فرصتی مغتنم برای ابراز همبستگی و استقامت مردم کردستان در برابر سياست ترور و ارعاب رژيم جمهوری اسلامی و رساندن صدای مبارزات حق طلبانه ملت کرد به مجامع و محافل بين المللی است.

هم ميهنان گرامی!

کميسيون تشکيلات حزب دمکرات کردستان بر خود لازم ميداند که همانند ساليان گذشته به مناسبت ٢٢ تيرماه، امسال نيز آيينها و راهکارهای ويژه ای به منظور تجليل و نکوداشت ياد اين رهبر برجسته ملت کرد در نظر گيرد که همکاری منسجم و تلاش دلسوزانه شما در اين راستا به موفقيت اجرای اين راهکارها ياری رسانده و بيانگر وفاداری و قدرشناسی شما نسبت به مبارزات و جانفشانيهای شهيد دکتر قاسملو و تمامی شهدای راه آزادی کردستان خواهد بود.

اين راهکارها عبارتند از:

١ـ  توزيع و پخش تراکت، پوستر و اعلاميه های ويژه اين روز و ارسال پيامک برای اطلاع رسانی به يکديگرbazar

٢ـ  تعطيلی بازار و مغازه ها در تمامی شهرهای کردستان در روز ٢٢ تيرماه

٣ـ  استفاده از رنگ آبی آسمانی به شيوه های گوناگون

4ـ خاموشی چراغهای منازل بمدت ٣ دقيقه در ساعت ٢٢ (١٠ شب به وقت تهران) در چهارشنبه شب ٢٢ تيرماه

٥ خودداری مردم و اهالی روستاها در روز ٢٢ تيرماه از مسافرت به شهرها

٦ پوشيدن لباس کردی، بويژه پيراهن آبی و حضور در خيابانها و اماکن عمومی در غروب روز ٢٢ تيرماه

کميسيون تشکيلات حزب دمکرات کردستان ايران

تيرماه ١٣٩٠

 

 

 

ناردن بۆ تۆڕه‌ کۆمه‌ڵایه‌تی‌یه‌کان