هەڵە
  • JFolder::create: Could not create directory

در حال حاضر جنگ روانی صدر نشین است

چاپکردن

hoshyar_ahmadi_-_jange_rawani

در نظام نوین تقابل قدرتها و نیروها تاثیر مقتدرانه جنگ روانی انکارناپذیر است. این تاثیرات در حالت یا حالات سیالیکی عمل می نمایند. یعنی عملیاتی کردن یک سناریوی جنگ روانی در نقطه ای می تواند استراتژیهای عمده تری دربر گیرد. در حال حاضر بیشتر قدرتها سعی می نمایند از سناریوهای جنگ روانی استقاده کنند، این استراتژیها در نظام نوین تقابل نیروها نقش اولویت دارند. کم هزینه اند، آسانتر عملی می شوند، مرکز تصمیم گیری ( مغز انسان) را هدف قرار می دهند، بسرعت هم در سطح استراتژیک و هم در سطح تاکتیکی عمل خواهند کرد، مقابله با آن سخت و فرسایشی می باشد و...،.

جنگ روانی پیشینه ای بسیار طولانی دارد ، زیرا طرفین جنگ روانی برآنند که بیشترین تاثیرات را بر طرف مقابل خود بگذارند و برا این امر تلاش می کنند و از انواع و اشکال ترفندها سود می جویند. این عملیات در محدوده های فردی تا تقابل استراتژیهای بزرگ بکار گرفته می شود. تعاریف گوناگونی از جنگ روانی ارائه شده ولی در تعریف متداول "جنگ رواني يعني استفاده از هر نوع وسيله اي به منظور تاثير گذاري بر روحيه و رفتار يك گروه، با هدف نظامي مشخص."

در کل می توان گفت ایفای نقش جنگ روانی و عملیات روانی بویژه در جنگهای امروزی واقعیتست مخوف و باور نکردنی، مخوف بدین منظور که سناریوهای جنگ روانی بی رحمانه و بدون درنظر گرفتن هیچ ارزش انسانی طراحی و عملیاتی می شوند. این شیوه از جنگ امکانات زیادی در اختیار دارد و هزینه و نیروی کمی تقاضا می نماید. این شیوه از جنگ مدرن در برابر مللی که داری کشور و حاکمیت خود می باشند به اندازه مللی که بدون این فاکتورها هستند موثر نمی باشد. چون در واقع سیستم دفاعی ملل دارای حاکمیت دارای آمادگی و سیستم دفاعی منسجم و سیستماتیکتری می باشند ولی ملل بدون حاکمیت و کشور مشخص در برابر جملات روانی حساس و ضربه پذیرند.

یکی از مشکلات گریبانگیر در این ضمینه نبود تجربه کافی ملل بی حاکمیت و یا در حال مبارزه برای تقابل با عملیات روانی است. عملیات روانی ای که بر اساس تئوریهای نوین جنگ روانی مهندسی شده اند و کارکرد و تاثیرات عمیقی دارند، توسط نیروهای زبده کارشناسی شده اند، پس نمی توان تارو پودهای آن را به سهولت تشخیص داد و دانه و دامها را آشکار کرد. در عملیان روانی ریزکاری و تیزبینی طراحان شرط اول و وجود اطلاعات کافی در مورد هدف عملیان از ضروریات طرح و عمل می باشد.

هدف عملیات روانی را می توان به طور اختصار در تخریب و درهم شکستن اراده فقطه مقابل خلاصه کرد. در عملیات روحیه، اراده، ایمان، باور و عقاید و... ملت و جامعه و یا نیروی نطامی – سیاسی را مورد تهاجم قرار داد. "کلاوزویتس" در کل جنگ را ادامه سیاست و وسیله ای برای تحمیل اراده طرفی بر طرفی دیگر قلمداد می کند. ایشان بر این باورند که جنگ روانی قلب طرف را مورد اثابت قرار می دهد و آنرا آشفته و سپس از پای درمی آورد. "فولر" هم بر همین عقیده می باشد، او می گوید: جنگ روانی وسیله ایست برای زایل کردن روحیات ، خرد انسانی و معنویت زندگی، از طریق نفوذ در اراده آنها، هر چند استفاده از فعالیتهای پنهان و آشکار نظیر جاسوسی، براندازی، ترور، سانسور، شستوشوی مغزی، هیپنوتیزم و سود جستن از عوامل روان‌گردان و نیز ترغیب و تهاجمهای غیرمستقیم را دربر می گرفت.

طراحان عملیات روانی در حقیقت هیچ قواعد و ارزش اخلاقی ای را پیروی نمی کنند، این امر بر ملل بی دولت و بدون حاکمیتی مثل ملت کورد به شیوه های گوناگون اعمال شده است. حاکمیت ترک و فارس و عرب بر ضد ملت کورد از هیچ فاکتوری در جنگ روانی دریغ نکرده اند. بدهی است ملتی که در حالت مبارزه مداوم باشد و از هویتی آشفته در رنج و عذاب باشد به آسانی نمی تواند به تقابل با دشمنانی برآید که از مدرنترین تکنولوژی و بودجه های کلان بدین منظور بهرمندند. در حال حاضر هم نیروهای سیاسی و نظامی و هم حکومت اقلیم کوردستان در میان حکومتهای فارس و ترک و عرب در چنین حالتی قرار دارند. دشمن همواره در تلاش است که محدوده جنگ روانی را هرچه بیشتر گسترش داده و فضای فرار را تنگتر نماید. در این جور عملیات از حوزه های اطلاعاتی ، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی ، فرهنگی و از همه مهمتر نظامی استفاده می کنند. ملتی که دارای ساختار منسجم و محکمی باشد قدرت کارایی نیروی روانی برآن ضعیف خواهد بود، اما ملتی که در صفوف آن کمترین درزهای وجود داشته باشد زمینه برای جنگ روانی در آن مهیاست. متاسفانه کوردها در امتداد تاریخ همچنان مورد هجومهای سنگین عملیات نظامی و روانی بوده اند وهنوز هم آماج سنگینترین شیوه های حملات جنگ روانی هستند. هم در حد اقلیم کوردستان و هم در سطح کلانتر نیروهای سیاسی بخش های دیگر کوردستان در برابر عملیات روانی دشمن سست و ضعیف هستیم. در این برهه بحرانی و حساس از زمان در حقیقت ما باید برای تقویت بنیه دفعای خود در برابر جنگ روانی دشمن چکار باید بکنیم؟ این سوالیست ضرور که باید بدان پاسخی در خور داده شود که در تحمل این مقاله نمی باشد و آن را به نوشته های دیگر موکول خواهیم کرد.

 

ناردن بۆ تۆڕه‌ کۆمه‌ڵایه‌تی‌یه‌کان