هه‌ڵۆی کوردستان

-

حق آموزش بە زبان مادری

پۆستی ئەلیکترۆنی چاپکردن

zabane_madari

عدەای آنرا مبنایی برای ناسیونالیسم و هویت خواهی

 ملی گرایانە توصیف میکنند و عدەای دیگر آنرا سرآغازی

 برای تجزیە طلبی و مسائلی از این دست میدانند

فراخوان کميسيون تشکيلات PDKI به مناسبت سالگرد ترور دکتر قاسملو

پۆستی ئەلیکترۆنی چاپکردن

faraxan

 

تعطيلی بازار و مغازه ها در تمامی شهرهای کردستان

در روز ٢٢ تيرماه

دموکراسی حقوق همه را تامین می‌کند

پۆستی ئەلیکترۆنی چاپکردن

kak_mistefaباید بنشینیم و با در نظر گرفتن واقعیت‌های داخلی و خارجی

راه حل مناسبی برای بیرون رفت از مشکلات فعلی پیدا کنیم

سخنی چند در باب مفاهیم ملیت و قومیت

پۆستی ئەلیکترۆنی چاپکردن

mazamiاز ابهام موجود در تعریف ملت و وجود دو معنای کاملا متفاوت از ملت سوء استفاده کرده و مفهوم غلط «ملت فرهنگی ایران» را با نام «ملت ایران» اختراع می کنند

په‌ڕه‌ی 67 له‌ 67