هه‌ڵۆی کوردستان

-

آنگاه که بلوچ بودن جرم است

پۆستی ئەلیکترۆنی چاپکردن

baloch_-_jorm_-_1نه تنها بلوچها بلکه تمامی ملل های تحت ستم ایران هیچ کدام از حقوق ملی و انسانی خود برخوردار نیستند

در باتلاق سیاسی سوریه‌، ایران چه‌ نقشی دارد؟

پۆستی ئەلیکترۆنی چاپکردن

iran_syria_pasdar_-__2با وجود قتل و غارت مردم بی گناه توسط تروریست ها و تروریست پرورهایی چون ایران، ملت های آزادیخواه منطقه به مبارزه خود تا پیروزی نهایی ادامه خواهند داد

مسئله حجاب در نظام اسلامی ایران

پۆستی ئەلیکترۆنی چاپکردن

parisa_hosenpor_-_logo_-_web_-_1حجاب موجب افزایش مردان متجاوز می شود چرا که فلسفه حجاب صفت درنده و شکارچی را به مرد منتسب می کند

زندانیان سیاسی ایران

پۆستی ئەلیکترۆنی چاپکردن

baside_yousefiوضعیت زندانیان، محی الدین آزادی و حبیب الله گل پریپور، تعریف اساسی زندان، شکنجه دولتی در ایران، فرزاد کمانگر، شرح حال شکنجه شدن معلم زندانی کرد، زندان اوین ایران و پیرامون شعار آزادی

از مد تیوی تا سردشت

پۆستی ئەلیکترۆنی چاپکردن

med_tv_-_sardasht_-_1پکاکا درست زمانی کە تمام دستگاه تبلیغاتی آن وارد دعواهای فیسبوکی شدە و برای اینکە در سطح فیسبووک هم دچار شکستی نشود کە در کلەشین دچار آن شد، دست بە تقلبی بسیار ناشیانە زدە است

په‌ڕه‌ی 4 له‌ 67