هه‌ڵۆی کوردستان

-

حدکا و دیالکتیک آزادی

پۆستی ئەلیکترۆنی چاپکردن

mahabad_-_pdki_-_2راسان مرکز قدرت راستین " توفان انقلابی " در جهت برقراری آزادی و دموکراسی در ایران است

تجزیه طلب کیست؟ ما یا آنها؟

پۆستی ئەلیکترۆنی چاپکردن

farsstan_1آنچە بارز است خواست و احساس این ملت هاست برای رهایی از اسارت و جنایت های ضدبشری قوم فارس و کسب ازادی و استقلال سرزمین مادری خویش

چرا باید جمهوری اسلامی نابود شود؟

پۆستی ئەلیکترۆنی چاپکردن

mosaab_-_iran_1چه بر اساس منطق و چه بر اساس عمل، در جامعه‌ای که حکومت حاکم بر آن خود نه تنها بالذات عین استبداد است که در ساختار و ساز و کارش نیز بازتولید کننده‌ی استبداد است، فرهنگ دموکراسی بعید است پا بگیرد

کمک مالی دریافتی اپوزیسیون فارس از دولت های خارجی: سالانه حداقل ۱۲۰ میلیون دلار

پۆستی ئەلیکترۆنی چاپکردن

aso_-_rgayandn_-_1به نظر شما احزاب و سازمان های ملت های تحت ستم از کشورهای دیگر کمک مالی دریافت می کنند یا اپوزیسیون مرکزگرای فارس؟!

ترس از صلح و دمکراسی ـ فلسفە خشونت جمهوری اسلامی

پۆستی ئەلیکترۆنی چاپکردن

haqqi_-_sh_Sharafkandi_-_1395_-_2ترس قاتلین دکتر سعید و یارانش از بهم خوردن توازن قدرت در منطقە، توسعە اجتماعی، سیاسی ملیتهای ایران در عموم و بویژە کوردها بود

په‌ڕه‌ی 3 له‌ 67