هه‌ڵۆی کوردستان

-

رفسنجانی دستور قتل رهبران ما را صادر کرده بود

پۆستی ئەلیکترۆنی چاپکردن

dw_-_pdki_-_1مصطفی هجری دبیرکل حزب دمکرات کردستان ایران: رفسنجانی یکی از ستون‌های اصلی جمهوری اسلامی ایران و یکی از آمرانی بود که دستور قتل رهبران حزب دمکرات کردستان ایران را صادر کرد

ایران و کوردستان در آیندەی کشمکش های خاورمیانە و سیاست خارجەی امریکا؟

پۆستی ئەلیکترۆنی چاپکردن

iran_-_xalil_-_xawarmiane_1این دورەی انتخابات اخرین دورەی خود در تاریخ رژیم تروریستی ایران خواهد بود!

از وعده های تبلیغاتی ترامپ تا شکایت برخی از کشورهای عربی علیه ایران در سازمان ملل متحد

پۆستی ئەلیکترۆنی چاپکردن

trump_-_iran_-_2سیاست های توسعه طلبانه، خصمانه و بی ثبات کننده تهران در منطقه سبب دشمن تراشی روزافزون برای این کشور و مردمش شده است

جواهرات کیم کارداشیان و دیپلماسی حزب دمکرات کردستان

پۆستی ئەلیکترۆنی چاپکردن

jawaherat_-_pdki_1غیرموجه دانستن دریافت کمک از سوی حزب دمکرات کردستان ایران و تقبیح آن، تنها به واسطه حضور این حزب به عنوان دریافت کننده این کمک ها می باشد

حدکا و دیالکتیک آزادی

پۆستی ئەلیکترۆنی چاپکردن

mahabad_-_pdki_-_2راسان مرکز قدرت راستین " توفان انقلابی " در جهت برقراری آزادی و دموکراسی در ایران است

تجزیه طلب کیست؟ ما یا آنها؟

پۆستی ئەلیکترۆنی چاپکردن

farsstan_1آنچە بارز است خواست و احساس این ملت هاست برای رهایی از اسارت و جنایت های ضدبشری قوم فارس و کسب ازادی و استقلال سرزمین مادری خویش

چرا باید جمهوری اسلامی نابود شود؟

پۆستی ئەلیکترۆنی چاپکردن

mosaab_-_iran_1چه بر اساس منطق و چه بر اساس عمل، در جامعه‌ای که حکومت حاکم بر آن خود نه تنها بالذات عین استبداد است که در ساختار و ساز و کارش نیز بازتولید کننده‌ی استبداد است، فرهنگ دموکراسی بعید است پا بگیرد

کمک مالی دریافتی اپوزیسیون فارس از دولت های خارجی: سالانه حداقل ۱۲۰ میلیون دلار

پۆستی ئەلیکترۆنی چاپکردن

aso_-_rgayandn_-_1به نظر شما احزاب و سازمان های ملت های تحت ستم از کشورهای دیگر کمک مالی دریافت می کنند یا اپوزیسیون مرکزگرای فارس؟!

ترس از صلح و دمکراسی ـ فلسفە خشونت جمهوری اسلامی

پۆستی ئەلیکترۆنی چاپکردن

haqqi_-_sh_Sharafkandi_-_1395_-_2ترس قاتلین دکتر سعید و یارانش از بهم خوردن توازن قدرت در منطقە، توسعە اجتماعی، سیاسی ملیتهای ایران در عموم و بویژە کوردها بود

عدم رابطه با عربستان و اسرائیل عجیب است نه وجود آن

پۆستی ئەلیکترۆنی چاپکردن

rabete_-_hesam_-_1بیش از دو دهه جمهوری اسلامی ادعا می کرد که قاسملو عامل بعث و صدام است اما موفق نشد حتی عکسی از قاسملو را بدست بیاورد که همانند رجوی صدام را در آغوش بکشد

په‌ڕه‌ی 2 له‌ 40