هه‌ڵۆی کوردستان

-

ویکی لیکس: محور ایران ـ پ ک ک

پۆستی ئەلیکترۆنی چاپکردن

galia_-_wiki_-_pkk_-_1 پ ک ک و ایران فهمیده اند که آنها هردو به یکدیگر برای نقشه سیاسی تغییرات خاورمیانه نیاز دارند

تابلوهای نستعلیقی ارومیە

پۆستی ئەلیکترۆنی چاپکردن

ibrahim_-_wrme_-_tablo_1شهر ارومیە مردمان دیگری داشت کە در اتاق فکر شهرداری محترم یا فرمانداری و استانداری عزیز نمایندەای ندارند

دمکراسی در برابر تروریسم

پۆستی ئەلیکترۆنی چاپکردن

agiri_-_usa_israeil_1این منطقە بعد از اسرائیل تنها نمونە حکومتداری دمکراتیک در خاورمیانە است حاکمیتی کە آرمانهای غربی در نظامی حکومتی آن دارای ارزش است

اطلاعيه کنگره ملیتهای ایران فدرال درباره حمله داعش به كردستان

پۆستی ئەلیکترۆنی چاپکردن

cnfi_-_logo_-_1داعش با اعمال و کردار غیرانسانی، سعی دراحیاکردن خلافت بتاریخ سپرده شدۀ اسلامی دارد و براستی نسخه بَدل و تالی نوع شیعه اش، یعنی جمهوری اسلامی ایران است

ایرانی بودن از دیدگاه دكتر قاسملو

پۆستی ئەلیکترۆنی چاپکردن

bbc_-_qasimlu_25_-_1منطقی نیست و نمی‌توان انتظار داشت کە چندین ملت صرفا بە خاطر لجاجت و خود برتربینیهای یک ملت از حقوق مسلم و مشروع خود دست کشیدە و تسلیم خواستەهای نامشروع و افزون طلبانەی او گردند

22 تیرماه روز اعلام انزجار از تروریسم دولتی

پۆستی ئەلیکترۆنی چاپکردن

hrk_-_22_-_1اسناد و مدارک و شواهد غیرقابل انکاری در تایید دولتی بودن و اهداف و انگیزه‌های طراحان این اقدام تروریستی به دست آمد که در صورت اقدام برای تعقیب، احتمالا اهرم بازدارنده‌ای می‌شد برای پیشگیری از جنایت‌های پس از آن

دیپلماسی ضعیف ایران و برتری ترکها در کوردستان

پۆستی ئەلیکترۆنی چاپکردن

bazyar_-_estegla_-_ku_-__1مگر دولتمردان و روشنفکران ایرانی جز آغوش ترکیه و اسراییل راه دیگری برای کوردها گذاشته اند که آنها را به این خاطر به استهزا گرفته و مواخذه میکنند؟!

نگاه اجمالی به پدیده قاسملوئیسم در کوردستان

پۆستی ئەلیکترۆنی چاپکردن

sharifzada_-_dr_qasimlu_1

عبدالله حسن زاده با اکراه و اصرار سعی بر آن داشت (دارد ) که طالبانی را از اتهام شریک دسیسه ترور دکتر قاسملو مبرا کند. حسن زاده بیوه دکتر قاسملو را متقاعد نمود که از ادامه روند پرونده دکتر قاسملو صرف نظر نمائید

تقسیم بندی جدیدِ استانیِ مناطقِ ( ایالات )، به منظورتشدید سرکوب ملیت ها درایران است

پۆستی ئەلیکترۆنی چاپکردن

cnfi_-_manatege_5_gane_-_1گمان میکند با این ترفند، میتواند به سیاستِ استعماری” اختلاف بیانداز وحکومت کن” درمیان ملیتها دامن زده و برعمرمنحوس خود خواهد افزود، با آگاهی، ما آنرا به عامل سقوطش مبدل خواهیم کرد

احتمال تجزیه عراق، سوریه، پاکستان و افغانستان و عواقب آن برای ایران

پۆستی ئەلیکترۆنی چاپکردن

doshoki_-_kurdistan_1این سماجت و نابخردی سیاسی باعث خواهد شد تا کردستان فرصت را مغتنم شمرده و اعلام استقلال کند

په‌ڕه‌ی 9 له‌ 40