هه‌ڵۆی کوردستان

-
هەڵە
  • JFolder::create: Could not create directory

"قاسملو"، هم كاريزما هم خردورز

پۆستی ئەلیکترۆنی چاپکردن

karizma_qasmlu_2لزوم لحاظ نمودن نگرش سيستمى در طرح مباحث نوين

"ماكسول جان سي" در كتاب 21قانون انكار ناپذير رهبرى با بهره گرفتن از ويژه گى هاى رهبر كاريزماتيك(دقيقا منطبق بر آموزه هاى مديريت و نگرش متولوژيك ماكس وبر) و همچنين رهبرى خردورز، ويژه گى رهبرانى را برمى شمارد كه به زعم نظريه پردازان رهبرى و رهبرى استراتژيك، از مديران و پيش رهبران(Mentors) با دارا بودن بالقوه گى زعامت هستند و در ادامه، با سرمايه كردن دانش، راهبردها و فرآيندهايى خلق مى كنند كه با توليد و جريان دادن دانش، سازما ن هاى تحت رهبرى خود را به سوى برآورده ساختن آرمان ها راهبرى مى كنند.

-قانون درپوش: توانايى رهبري، ميزان اثربخشى انسان را معين مى کند

-قانون نفوذ: معيار راستين رهبرى نفوذ است-نه بيشتر و نه کمتر

- قانون فرايند: رهبرى روزانه رشد مى کند، نه در يک روز

-قانون جهت يابي: هر کسى مى تواند کشتى را هدايت کند، اما براى ترسيم مسير حرکت کشتي، به رهبر نياز است

-قانون اي.اف. هاتون: وقتى رهبر حقيقى حرف بزند، پيروان گوش مى دهند

-قانون اساس استوار: اعتماد، اساس رهبرى است

- قانون احترام: مردم به طور طبيعى از رهبرانى پيروى مى کنند که از خودشان قدرتمندتر باشند

-قانون شم و شهود: رهبران همه چيز را براساس رهبرى ارزيابى مى کنند

-قانون مغناطيس: همه چيز بستگى به اين دارد که چه کسانى را جذب مى کنيد

-قانون ارتباط: رهبران قبل از اينکه تقاضا به روى کسى دراز کنند، دل او را به دست مى آورند

-قانون حلقه دروني: توانمندى رهبر را نزديک ترين افراد به او مشخص مى کنند

-قانون اختيار دادن: تنها رهبران توانمند به ديگران اختيار مى دهند

- قانون بازآفريني: رهبر است که مى تواند رهبرسازى کند

-قانون پذيرش: مردم اول پذيراى رهبر مى شوند و بعد بينشش را مى پذيرند

-قانون پيروزي: رهبران براى پيروزى تيم خود راهى پيدا مى کنند

- قانون تحرک: تحرک بهترين دوست رهبر است

-قانون اولويت ها: رهبر براى اينکه صعود کند بايد از خودگذشتگى داشته باشد

-قانون زمانبندي: زمان رهبرى کردن به همان اندازه چه کردن و به کجا رسيدن مهم است

-قانون رشد انفجاري: براى رشد بيشتر، پيروان را رهبرى کنيد براى چند برابر کردن رشد، رهبران را رهبرى کنيد

- قانون ميراث: ارزش پر دوام رهبر را وارثان او رقم مى زنند

ماكسول پس از برشمردن اين ويژه گى هاى 20گانه ، بيست ويكمين ويژه گى را به عنوان نتيجه گيرى به اين صورت مطرح مى سازد

-نتيجه گيري: همه چيز با رهبرى اوج مى گيرد و افول مى کند

دكتر قاسملو به عنوان يك رهبر كاريزما به معناى متدولوژيك آن، ويژه گى هايى برجسته را با خود و در خود دارد كه به سادگى مى توان در ميان مولفه هاى رفتارى ـ شخصيتى رهبران كاريزماتيك تشخيص داد:

مؤلفه‌هاى رفتارى رهبرى کاريزماتيک با يکديگر رابطه داشته و يک گروه را با يکديگر تشکيل مي‌دهند.

- رهبران، وقتى کاريزماتيک هستند که چشم‌اندازهاى آنان بسيار متضاد با وضعيت کنونى باشد، ولى در عين حال، بايد براى پيروان، آزادى عمل وجود داشته باشد که آن را بپذيرند يا نه

- رهبران کاريزماتيک، ممکن است ريسک‌هاى شخصى بالا را بپذيرند و هزينه‌‌هاى بالايى را متحمل شوند و از خود گذشتگى کنند تا به اهداف مشترک برسند

- رهبران کاريزماتيک، مهارت خود را در فراتر رفتن از نظام موجود از طريق به کار بردن ابزارهاى نامتعارف و استثنايى به اثبات مي‌رسانند

- رهبران کاريزماتيک، رفتارهايى را که بديع و غير عادي‌اند به کار مي‌برند و ريسک‌هاى شخصي‌اى را انجام مي‌دهند که به احتمال زياد به منافع شخصى آنها ضرر مي‌زند

- رهبران کاريزماتيک، ارزيابى دقيقى از منابع محيطى خود دارند و درک مي‌کنند که محدوديت‌ها در تعيين يا فهم آنها از چشم‌اندازها تأثير مي‌گذارند. وقتى محدوديت‌ها و فشار منابع محيطى براى رهبران کاريزماتيک مثبت است، آنها راهبردهاى ابتکارى خود را به کار مي‌گيرند

- رهبر کاريزماتيک، وضعيت حاضر را به عنوان وضعيتى منفى و طاقت‌فرسا و اهداف آينده را به عنوان جايگزينى جذاب‌تر و قابل حصول توصيف مي‌کند

- رهبران کاريزماتيک، انگيزه‌هاى خود را به روشنى بيان مي‌کنند تا بتوانند از طريق رفتار جسورانه و اظهار اعتماد به نفس، تخصص، نامتعارف بودن و نگرانى در مورد نيازهاى پيروان، رهبرى کنند

دكتر قاسملو در عين حال يك رهبر خردورز با همان كاراكترهاى و مهارت هايى است كه "وبر" و متاخران او برمى شمارند. رهبران خردورز از نگاه وبر اين ويژه گى ها را به كار مى بندند:

-قدرت حل نظام مند مسائل رادارند

-توانایی کسب تجربه از موفقیت های دیگران و بکارگیری راهکارهای نوین را دارا هستند

- تجارب قبلی و فعلی را به شكل بهينه به کار مى گیرند

- خود را با الگو برداری از سازمان های موفق مقایسه مى نمایند

-توانایی انتقال مؤثر و سریع دانش را در تمام سطوح سازمان دارا هستند

رويكرد ديگرى كه امروزه در شناخت شناسى و كاركردگرايى بسيار مورد توجه قرار گرفته است رويكرد سيستمى (Systemic Approach) و لزوم تلاش براى غلبه بر "قيدهاى خودنهاده" است.

نگرش سيستمى براى غلبه بر اين قيدهاى "سوگير"، نتيجه گيرى بر اساس ضابطه “OR_OR” (يا اين يا آن) و " NOR_NOR "(نه اين و نه آن) را به كنارى مى نهد و با طراحى شيوه ى استنتاج "AND_AND " به تبيين رابطه ى “هم اين هم آن” مى پردازد تا ما را به سوى اين باور رهنمون سازد كه در جهان پيچيده ى امروز، موضوع "سازمان هاى پيچيده، صورت عملى به خود گرفته است و ضرورت شكل گيرى سازمان هاى پيچيده به دليل پديد آمدن انسان هاى پيچيده با تعاملات گوناگون و در چارچوپ نظريه هاى مختلف ساخت پيدا كرده است.

قاسملو رهبرى است كه نه مى توان او را كاريزماى تمام خواند و نه مى توان خردورز به صورت صرف، او با قرار گرفتن در چارچوب رويكرد سيستميك، هم يك رهبر كاريزما است كه در بندهاى پيشين به ويژه گى هاى آن اشاره شد و هم يك رهبر خردورز است كه امر شناسایی، سازماندهی، انتقال و استفاده صحیح از دانش و اطلاعات را در ساخت رهبرى خود مورد توجه قرار می دهد.

قاسملو علاوه بر كاراكترهاى كاريزماتيك و خردورز، يك رهبر با "ارزش هاى انساني" نيز هست كه همين ويژه گي، او را از بسارى از رهبران جهان در حال توسعه يا توسعه نيافته متمايز مى سازد.

-به کشف حقیقت بها می دهد و بر رهیافت های منطقی و حیاتی نسبت به مسائل تاکید دارد

-به مطلوبیت و عملی بودن بها می دهد و بر استانداردها تاکید دارد

-به شکل، ظرافت و موزون بودن بها می دهد و بر جنبه های هنری زندگی تاکید دارد

-محبت به مردم و نوعدوستی را بها می دهد و برعلاقه نسبت به دیگران تاکید می کند

-قدرت، پست و نفوذ را بها می دهد و بر رقابت و پیروزی تاکید می کند

-به وحدت و رابطه مردم با جهان هستی بها می دهد

و دارا بودن توامان همين ويژه گى هاست كه ما را مجاب مى سازد در بررسى كاراكترهاى شخصيتى رهبرى چون دكتر قاسملو، ناگزير از اتخاذ رويكرد سيستمى در داورى هاى خود باشيم.

 

ناردن بۆ تۆڕه‌ کۆمه‌ڵایه‌تی‌یه‌کان
جاری خوێندراوه‌: 1556
بۆچوونه‌کان (0)Add Comment

نووسینی بۆچوون
بچووکردنه‌وه‌ی خانه‌ی بۆچوون | گه‌وره‌کردنی خانه‌ی بۆچوون

busy