هه‌ڵۆی کوردستان

-
هەڵە
  • JFolder::create: Could not create directory

بیانیه ی جمعی از فعالان فرهنگی، مطبوعاتی و مدنی کردستان ایران در خصوص انتشار کتاب تند باد حوادث

پۆستی ئەلیکترۆنی چاپکردن

tonbade_hawades_-_erfan_2ده ها نفر از فعالان فرهنگی،سیاسی، مدنی و مطبوعاتی کردستان ایران با انتشار بیانیه ای تخریب و توهین به برخی شخضیت های تاریخی و سیاسی کرد را محکوم و آن را عملی غیر اخلاقی دانسته اند. متن کامل این بیانیه به این شرح است:


به نام آنکه اندیشه را به انسان ارزانی داشت


اخیرا کتابی موسوم به «تُندباد حوادث» تألیف آقای عرفان قانعیفرد به روایت از آقای عیسی پژمان مأمور سابق سازمان امنیت رژیم شاهنشاهی(ساواک) که با أخذ اجازهی انتشار از سوی نشر علم منتشر و روانهی بازار کتاب گردیده است. محتوای آن به بیان مقاطعی از تاریخ معاصر کُردستان و رجال سیاسی این سرزمین از منظر آقای عیسی پژمان اختصاص یافته را صرف نظر از اغراض شخصی راوی و مؤلف، به دلیل عدم التزام به اصول اخلاقی، تناقض آشکارسیر تکوینی تاریخ مبارزات سیاسی مردم کُردستان با روایات مندرج در کتاب مذکور واظهارات روان پریشانه و استفاده از الفاظ رکیک در حق بزرگ مردان کرد به خصوص شادروان ملا مصطفی بارزانی و حتی ملتهای دیگر میباشد ما ضمن تأکید بر پایبندی خویش به اصول دموکراتیک، حمایت از آزادی بیان و اندیشه و اذعان به لزوم بررسی دقیق و همه جانبهی تاریخ جنبشهای اجتماعی و مبارزات ملت کُرد به ویژه در قرن اخیر و با استناد به اصل کرامت انسانی، مقتضیات بحث علمی و استنتاج منطقی وقایع، مطالب وارده در کتاب را بطور کُلی فاقد اعتبار علمی، ناقض اصول اخلاقی و آن را کتابی موهوم وتحریف وقایع تاریخی میدانیم :

1ـ کلیهی مطالب ارائه شده در این کتاب فاقد سند بوده و مولف با تکیه به اصطلاح تاریخ شفاهی و اوهام شخصی، تهمت و افترا را به نهایت بی اخلاقی رسانده و سعی در القائات شخصی به جای واقعیت های تاریخی دارد .

2ـ بر مبنای کتاب مذکور راوی وقایع آن (عیسی پژمان) از مأموران بلندپایهی سازمان امنیت رژیم شاهنشاهی(ساواک) بوده که بر این اساس عملکرد وی و دستگاه مطبوعش نیز بایستی در مَظان بررسی و قضاوت تاریخ و جامعه قرار گیرد و ایشان بطور مباشر در کیفیت قضاوت نهایی مخاطب در موضوع کتاب ذینفع است، لذا بنا بر اصول علمی هر گونه گواهی و شهادت نامبرده در این خصوص مجروح، فاقد اعتبار و غیرقابل استناد میباشد .

3ـ بکارگیری تصاویر برخی از رجال سیاسی معاصر کُرد در مؤخرهی کتاب به صِرف ذکر اسامی ایشان در خلال روایات راوی، هیچ دلالتی بر صحت و سُقم ادعاهای مطروحه در متن آن ندارد .

4ـ تصویر یکپارچهی پازل تاریخ معاصر کُرد به ویژه در فرازهای مهم و غیرقابل انکار آن، نظیر حضور یکدست در انقلاب1357 به قصد سرنگونی رژیم شاهنشاهی و اوجگیری تصاعدی مبارزات آزادیخواهانهی این مردم طی سه دههی اخیر در بخش عمدهای از جغرافیای خاورمیانه در غیاب رژیم شاهنشاهی و آقای عیسی پژمان به عنوان سوپرمن کتاب «تُندباد حوادث» در تعارضی آشکار با داستانهای موجود در این کتاب میباشد .

5ـ به کار گیری الفاظ و انوع ناسزاگویی و فحاشی نسبت به برخی از شخصیتهای تاریخی و اشخاص حقوقی بخصوص ملا مصطفی بارزانی از زبان راوی و انتشار آن توسط مؤلف به بهانهی پژوهش در تاریخ به وضوح دلالت بر بی اعتباری اخلاقی و علمی این کتاب است .

6ـ استفاده از تعابیری نظیر «عربهای سوسمارخور» در تحقیر و توهین صریح به آحاد افراد ملتهای عرب از بدو تاریخ تا کنون از سویی و از سوی دیگر قابلیت طبیعی تسری این اهانت به ساحت شخصیت خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفی (ص) و سایر بزرگان دینی جامعه از نظر ما عملی موهوم و در خور تقبیح است

7ـ غایت مقصود مؤلف کتاب «تُندباد حوادث» از به کار بستن روش تلفیق برخی بدیهیات کُلی در روبنای موضوع، بعضی موارد شُبهدار در میانهی روایت و فوجی از اکاذیب در جزییات داستان برای بیاعتبار جلوه دادن شخصیتهای تاریخی کُرد در واقع کوششی جهت پوچ و بازیچه جلوه دادن مبارزات مردم کرد به قصد استیفای حقوق و کرامت انسانی از رهگذر تخطئهی رُموز این جنبشهاست و به همین سبب در این کتاب و دیگر تألیفات ایشان هرگز در مورددلایل بنیادین قیامهای ملت کُرد و اصل علت وجود پتانسیلهای بالفعل اعتراضی نزد آحاد فرزندان مردم کرد سُخنی به میان نمیآید .

در پایان بر تمامی طرفهای حقیقی و حقوقی مورد بحث قرار گرفته درکتاب مذکور واجب میدانیم از هر طریق ممکن و قابل دسترس نسبت به ارائهی توضیحات قانع کننده در رد یا تأیید مطالب این کتاب اقدام نمایند و یکایک افراد جامعه را نیز به قضاوت در قبال ادعاهای مطروحه در کتاب فوقالذکر مطابق معیارهای عقلی و اصول اخلاقی در محکمهی ذهن و ضمیر فردی فرامیخوانیم .


احمد قاضی، نویسنده- سردبیر سابق مجله سروه

دکتر اسعداردلان، استاد دانشگاه – فعال سیاسی

دکتر رحیم فرهمند، دبیر کل جبهه متحد کرد

محمد علی سلطانی، استاد دانشگاه – نویسنده

محمد صالح ابراهیمی، نویسنده و مترجم قرآن مجید

حسن امینی، فعال سیاسی و مذهبی

هادی ادب، عضو جبهه متحد کرد – فعال سیاسی اجتماعی

حسین شاه اویسی، فعال سیاسی

سید بابا شیخ حسینی، مورخ پژوهشگر

نجمالدین جباری، نویسنده – استاد دانشگاه کردستان

طاهر سرحدی، مترجم – استاد دانشگاه کردستان

فردین صادق ایوبی، طراح – نقاش – استاد دانشگاه

مختار زارعی، عضو جبهه متحد کرد – روزنامهنگار

دکتر جلال جلالی زاده، استاد دانشگاه – فعال ملی مذهبی

سید معروف صمدی، استاد دانشگاه

رحیم لقمانی، شاعر – نویسنده

مهندس رضا سهرابی، نویسنده – روزنامه نگار

محمود محمودی، شاعر – روزنامه نگار

اجلال قوامی، روزنامه نگار – فعال حقوق بشر

جلال ملکشاه، شاعر – نویسنده

فاروق بورهکهیی، نویسنده

صدیق بورهکهیی، نویسنده

دکتر هاشم هدایتی، فعال سیاسی

حاصل داسه، نماینده سابق مجلس

سید مسعود حسینی، نماینده سابق مجلس

رحمان بهمنش، نماینده سابق مجلس

عطاالله حواری نسب، نویسنده

عبدالله حواری نسب، فعال اجتماعی

عدنان برزنجی، فعال فرهنگی

حمید قوامی، فیلم ساز

بابا شیخ مدرس، فعال مدنی

فرزاد حاجی میرزایی، نویسنده – استاد دانشگاه

حامد فرازی، فعال سیاسی

دکتر صلاح الدین خدیو، روزنامه نگار_فعال سیاسی

دکتر خالد توکلی، استاد دانشگاه_فعال سیاسی

کلثوم عثمان پور، شاعر- نویسنده

سیمین چایچی، شاعر – نویسنده

اسماعیل مفتی زاده، فعال سیاسی

ابراهیم احمدی نیا، شاعر – پژوهشگر

افشین محمدی، شاعر – نویسنده

جبار دست باز، روزنامه نگار – فعال دانشجویی

محمد قربانیان، کارشناس ارشد جامعه شناسی

محمد شریف علی رمایی، شاعر و محقق

بهرام ولد بیگی، نویسنده

سهیلا محمدی، نویسنده

احمد محمدی، مترجم – نویسنده

علی دلیری، مترجم – نویسنده

امین گردیگلانی، مترجم – نویسنده

صدیق اسلامیان، نویسنده – پژوهشگر

محمد رئوف توکلی، نویسنده

هاشم سلیمی، نویسنده

محمد کمانگر، نویسنده – عضو شورای نویسندگان آوینه

عطاالله قادری، فعال مدنی اجتماعی

دکتر فریدون نوری، نویسنده – روزنامه نگار

کمال امینی، شاعر – روزنامه نگار

محمد موفقی، شاعر – روزنامه نگار

داوود قاسمی، فعال دانشجویی

وفا رحیمی، استاد دانشگاه

آزاد نمکی، فعال سیاسی

فرهاد هادی، فعال مدنی

مهدی زندکریمی، مدرس دانشگاه

ابراهیم هاشمی، کارشناس مردم شناسی

اسماعیل اعظمی، شاعر

شورش سعید پور، سردبیر سابق رامان

فردین کمانگر، روزنامه نگار

 

ناردن بۆ تۆڕه‌ کۆمه‌ڵایه‌تی‌یه‌کان
جاری خوێندراوه‌: 2183
بۆچوونه‌کان (1)Add Comment
...
نووسراوه‌ له‌ لایه‌ن خواروخیچ . جەفەنگ نووس, May 26, 2012
ئەز ئەم نووسراوەی قانعی فەردیم نەخوێندگە. بەڵام لە بەیانەی ئەو کۆلکە فەقێ و کۆلکە نووسەر و کۆلکە شاعر و کۆلکە ماموستای زانستگاکانی کۆماری ئیسلامی و بەتایبەت نوێنەرانی مجلیسی کۆماری ئیسلامی بۆ چەند ساڵە قانعی فەرد بە داروبەردی کوردستان هەڵپرژاوە ، جووکەیان لێ نەهاتوە ،نووکو کە پللاری لە مەحەممەدو ئیسلامی هاڵاندوە وا رەگی دەماریان ئەستوور بووە و دەنگیان دەر بڕیوە.

نووسینی بۆچوون
بچووکردنه‌وه‌ی خانه‌ی بۆچوون | گه‌وره‌کردنی خانه‌ی بۆچوون

busy