هه‌ڵۆی کوردستان

-
هەڵە
  • JFolder::create: Could not create directory

نحلە های فکری حزب توده و منشعبين در مراسم جفا بر قاسملو

پۆستی ئەلیکترۆنی چاپکردن

روز شنبه هفتم جولاى ٢٠١٤ در شهر فرانكفورت آلمان مراسمى تحت عنوان گراميداشت آقاى صارم الدين صادق وزيرى از كردهاى سنندج، قاضى سابق دادگسترى، عضو حزب توده و ساكن كنونى كشور سويس بر گزار گرديد.

از طرف هيئت برگزار كننده به اين مراسم دعوت شدم، گراميداشت كسى كه حداقل بنده تا آنروز نامش را تنها يكبار و آنهم در كتاب ئاڵه كۆك غنى بلوريان ديده بودم.

برنامه برخلاف گزارش وبسايت مركزى يكى از احزاب كردى بدون هيچگونه تشريفات كوردى از جمله سرود ملى يا سكوت به احترام شهداى كردستان با زبان فارسى توسط خانم مجرى و ترجمه مو به موى واژه هاى آن از زبان آقاى مجرى كردى پوش شروع شد.

 

sadghqaziri_2


پيام هيئت برگزار كننده توسط يكى از اعضاى كردزبان به زبان شيرين فارسى! قرائت گرديد.

فيلمى كوتاه در دو حلقه حاوى مصاحبه با آقاى صارم خان و آنهم به زبان فارسى براى حضار پخش شد.

در اين فيلم كوتاه، داستان قهرمانى از زبان خود قهرمان نقل ميشد كه تمامى تحولات ايران و كردستان پس از به مقام صدارت و قضاوت رسيدن وى بنحوى متأثر ازانديشه ها و رهنمودها و راهكارهاى وى بوده.

پس از اعدام قاضى محمد و يارانش، جناب صارم خان گويا به فكر احياى مجدد تشكيلات حزب دمكرات كردستان ايران افتاده و تحت ارشاد و راهنمائيهاى وى دكتر قاسملو و جوانان ديگر را تشويق به اين كار نموده.

محو شدن در انديشه چپ سراسرى و تكيه بر افتخارات موروثى و ذكر وقايع تاريخى مبتنى بر تبليغات و كاستن از نقش ديگران در پروسه تغييرات به سبك و سياقى آگاهانه، محتواى سخنان اين جناب را به گفتارى نسبتا عقيم و خالى از محتواى متواضعانه سوق داده بود.

هرچند مقايسه دكتر قاسملو با آقاى صادق وزيرى قياسى مع الفارق است اما با شنيدن اين جملات، سخنان و نوشته هاى دكتر قاسملو را در ذهنم مرور كردم هيچ جا نديده يا نشنيده ايم با وجود آنهمه سامان عظيم فكرى از خود زبان به تعريف و تمجيد بگشايد.

نايب رئيس كانون وكلاى دادگسترى در زمان پهلوى هم به زبان فارسى چكامه هايى در وصف ايشان سرودند.

سخنران بعدى با بغضى در گلو و اشكانى حلقه زده در چشمانش ضمن تعريف و تمجيدى بعاريت گرفته از رفتارهاى شخصى خويش، پيشنهاد ٢٦ ماده اى هيئت مذاكره كننده كوردها با دولت تازه بقدرت رسيده اسلامى در ايران را كه گويا توسط صارم خان تهيه و تنظيم گرديده را جامعترين سند خواسته ها و مطالبات مردم كرد قلمداد نموده و معتقد بود اگر طرفين (دولت مركزى و احزاب و سازمانهاى كردستان) حسن نيت داشته باشند!! اين سند ميتواند موضوعات مورد اختلاف كردستان و دولت مركزى را حل و فصل نمايد.

مگر اين جناب از عدم حسن نيت جمهورى اسلامى در روند مذاكرات و نحوه تعامل مزورانه اين حكومت با نمايندگان ملت كورد در تمامى مقاطع مختلف مذاكرات فيمابين و حسن نيت و جديت احزاب و سازمانها و شخصيتهاى عرصه سياسى كردستان و در رأس آنها حزب دمكرات كردستان ايران شكى دارد؟

در قسمت پايانى برنامه آقاى صادق وزيرى بر گشودن فصل جديدى از مطالبات و خواسته هاى ملت كرد بنا به سرعت تغييرات و جريان گلوباليسم تأكيد داشتند و عملا بندهاى پيشنهاد مزبور را ناكافى تلقى نمودند، شايد اين موضعگيرى بنحوى جوابى به جامع خواندن اين سند از جانب اولين سخنران به زبان كردى بود.

شايد فضاى اين دست گراميداشتها و امكان رنجش خاطر توده ايهاى دو آتشه و ملى گرايان ايرانى حاضر و همراهان و همياران كنگره هاى چهار و شش و هشت و سيزده حزب دمكرات كردستان ايران، در اين جلسات باعث اجتناب سخنران مبغوض از ذكر واقعيات تاريخى كردستان و حداقل تاريخ پس از انقلاب ٥٧ بود كه بنحوى اين عاليجناب همواره اگر خودش نه بلكه حزبش بنحوى بازيگر اصلى آن بوده.

 برفى در روسيه هم نباريده بود كه اين چنين پالتوى ضخيمى به تن كرده، تنها رايحه اى از حزب توده و آنهم شعبه كاك آن وزيده بود كه اينچنين سرمست و شادان، شور و شعف خود را در قالب اشك و بغض نثار مراسم تحريف تاريخ و جفاى بر قاسملو كرده بود.

مخالفان قاسملو شاد و سرمست از ديدار ياران ديرينه خود در اين مراسم بار دگر مراتب تجديد ارادت خود با حزب توده ومجموعه نحله هاى فكرى انشعاب گرايان را ، در سخنان و رفتارهاى خود اعلام نمودند.

پرچم در سنگر حزب دمكرات نشستن و تهاجم به آرمانهاى آن تحت نام و عنوانهاى بعاريت گرفته و سخنرانى به ذوق حضار، ديريست كه نيمه افراشته مانده، ناآگاهى تاريخى با تحريف تاريخ متفاوت است.

سخنران بعدى بخاطر نسوختن سيخ و كباب ابتدا با زبان فارسى سليس و روان سخن خود را آغاز و با زبان كردى به پايان رساند، ترسيم يك جامعه سنتى و ملوك الطوايفى و فرهنگ تعظيم و دست بوسى و افتخار شاگردى و در محضر مراد خود (صادق وزيرى) بودن از اوان كودكى محتواى سخنان اين رهبر سياسى كرد بود. هنگامى كه آقاى صارم خان با بنز آخرين سيستم به محل سالن بزرگداشت آورده شد و مورد استقبال حضار قرار گرفت، سخنران دو زبانه مذكور تنها كسى بود كه دستان وى را بوسيد و حداقل براى منِ ناظر يادآور فرهنگ منسوخ دست بوسى درويشان و صوفيان از مريدان و مرشدان خود بود.

سخنرانان يا در واقع چكامه سرايان ديگرى هر كدام به ذوق هنرى و ميزان ارادت خود بزبان شيرين فارسى با سعى در پوشاندن ته لهجه كردى خود، در وصف صارم خان گفتند و سرودند، پيامهاى ارسالى خوانده شدند، فضا به شدت فارسى زده شده بود.

مخالفين قديمى دكتر قاسملو، همه و همه يك نگرانى تقريبا مشترك داشتند آنهم چگونه بتوانند به حضار و دوربينهاى فيلمبردارى بفهمانند آنكسى كه ما از اعتبار و جايگاه و منزلت سياسيش به نان و نوا رسيده ايم و هر كجا مصلحتمان ايجاب كرد شاگرد و رهروش باشيم و هركجا ايجاب نكرد منتقد و مخالفش، آن كسى نبوده كه در روند احيا و بازسازى تشكيلات حزب دمكرات كردستان ايران نقش اصلى را ايفا نموده است.

تز جديد آنها كشف جناب صادق وزيرى براى آلترناتيو قاسملو و تحريف تاريخ معاصر كردستان است. گويا راهها و راهكارهاى قديمى و تلاشهاى مفتضحانه قبلى آنها براى مخدوش كردن چهره قاسملو دستاورد و نتيجه اى نداشته.

وقتى سخنران ديگرى حزب دمكرات كردستان ايران را به كارشكنى و سنگ اندازى در روند مذاكرات با دولت مركزى متهم كرد، سكوت همراه با رضايت و تأييد همراه كف زدنهاى ممتد حداقل دو نفر از همسنگران قاسملو كه گويا تاريخ اين حزب را نه تنها در سينه دارند بلكه بر روى كاغذ هم مكتوب كرده اند، حكايت از جفا بر قاسملو و حزبش داشت.

 نماينده كاك (كميته آذربايجان و كردستان حزب توده) آقاى صارم خان اين چنين مورد تفقد و تقدير قرار گرفت، اگر كيانورى و احسان طبرى و عموئى زنده بودند، چه جشنى برايشان تدارك ميچيدند و چه شاهنامه ها و اشعارى در وصفشان ميسرودند؟ تكرار صدها باره نام مصدق و دكتر فاطمى در خلال مراسم و سه بار درود گفتن حضار به روان دكتر فاطمى بعنوان سنبل مقاومت و آزاديخواهى ايران و هژمونى زبان فارسى، ملغمه اى از ناسيوناليسم ايرانى و ميراث ملت واحد رضا شاهى سايه اى سهمگين بر جو مراسم افكنده بود.

بالاخره ساعت هشت بعدازظهر جلسه با سخنان فارسى جناب صادق وزيرى به پايان رسيد و تا پايان جلسه دريغ از شنيدن كلمه اى كردى از زبان ايشان، اكنون كه اين كلمات را مينويسم هنوز نميدانم آيا واقعا جناب صارم خان خواندن و نوشتن به زبان كردى را ميدانند يا همچون برادرزاده مهندسش كه در مهاباد مشغول پل سازى بوده و از سخنرانان فارس زبان مراسم بود، براى فهميدن لغات كردى در مهاباد بدنبال ديكشنرى كردى به فارسى، كتابفروشيهاى شهر را گشته؟

قبل از شروع مراسم سئوالى ذهنم را بخود مشغول كرده بود چرا آقاى هجرى و رهبرى حزبش اين مراسم را عليرغم دعوت رسمى بايكوت كرده و حتى از ارسال يك پيام هم از جانب كميته آلمان در طول برگزارى مراسم امتناع نمودند، جواب سئوالم را با شروع برنامه و فضاى حاكم بر آن و روند برگزارى مراسم يافتم.

ريزبينى سياسى و عدم تبعيت از احساسات و همچنين ارجحيت دادن مصالح ملت بر مصالح و آمال شخصى مصداق اخلاق سياسى مورد تأكيد زنده ياد دكتر قاسملو، متأسفانه موضوع فراموش شده تعدادى از بنام ياران وى بود.

‌توضيح:دليل نگارش اين متن بزبان فارسى بمنظور تسهيل در خواندن بسيارى از شركت كنندگان در مراسم و عدم نياز به فرهنگ لغات كردى است.

 

-----------------------------------------------------------------------

توجه:

ـ مطالب اين سايت بیانگر دیدگاه و نظر نویسندگان آن است

و سایت "هه‌ڵۆی‌ كوردستان" در برابر محتوای اين مطالب مسئول نميباشد.

ـ کپی برداری از مطالب اين سايت فقط با ذکر منبع مجاز می باشد.

 

ناردن بۆ تۆڕه‌ کۆمه‌ڵایه‌تی‌یه‌کان
جاری خوێندراوه‌: 2477
بۆچوونه‌کان (2)Add Comment
...
نووسراوه‌ له‌ لایه‌ن هادى, June 18, 2014
هرچند محتواى مقاله بسيار واضح و گوياست كه از جانب اعضاى حدكا نوشته شده،اما بنده بعنوان يك شركت كننده تمامى محتواى ريزبينانه آنرا تأييد ميكنم. مراسمى بغايت بى مايه بود نويسنده در قالب طنزى تلخ يك واقعيت رابيان كرده است. تجمع مخالفان دكتر قاسملوى كبير،بنظر من حدكا كارى بسيار خوب كرد كه در اين مراسم هيچ پيامى را قرائت نكرد و حتى نمايندگان كميته آلمان بر خلاف تمامى شركت كنندگان براى سلام و روبوسى نزد صارم خان نرفتند.
ولى يك موضوع قابل فكر كردن است و آن اينكه تعدادى از برگزار كنندگان مراسم از اعضاى حدكا بودند آيا با هماهنگى حدكا بوده يا خودسر نميدانم؟
...
نووسراوه‌ له‌ لایه‌ن مینا, June 16, 2014
تحلیلی فراخور واقعیتی انکارناپذیر

نووسینی بۆچوون
بچووکردنه‌وه‌ی خانه‌ی بۆچوون | گه‌وره‌کردنی خانه‌ی بۆچوون

busy