هه‌ڵۆی کوردستان

-
هەڵە
  • JFolder::create: Could not create directory

انتصاب على يونسى به عنوان دستيار ويژه و طرح چند موضوع (بخش دوم)

پۆستی ئەلیکترۆنی چاپکردن

behzad_-_mahe_asal_2اکنون بايدبه طرح اين پرسش بسيار مهم پرداخت که "روحاني" با وجود بهره بردن از دسته واژگان موجود در گفتمان هاى ويژه ى اصلاح طلبى و داشتن اختيارات فراتر از انتظار به منظور خروج نظام از بحران، چرا ابتدا به ساکن، يک چهره ى کاملا امنيتى را به عنوان دستيار ويژه انتخاب نموده است؟

نخست: استراتژيسينى چون "روحاني" که از ابتداى انقلاب تاکنون، "مرد سايه" ى تمام تصميم گيرى هاى راهبردى ايران بوده است به خوبى مى داند که مساله ى مليت ها در ايران-وبه ويژه مساله ى ملى کردها- را ديگر نمى توان با برخى نمايه هاى نخ نما شده و کليشه اى از حرکت به سوى "هويت خواهي" بازداشت و آن را به مسير پيشين بازگرداند چراکه شعور ارتقا يافته ى مردم کردستان، اکنون پاى در جايگاهى گذارده است که در طول هويت خواهى مستقل بخش هاى ديگر کردستان-به ويژه باشوور-گام برمى دارد و به جرات مى توان گفت گريز از مرکز کنونى را حتى نمى توان با سويه هاى فدراليستى و "عدم تمرکز" نيز از جريان خارج نمود. از اين روى تلاش بنيادين رييس جمهور آن است که ابتدا نشان دهد:

 

behzad_-_younesi_2


-انتصاب يک چهره ى کاملا امنيتى به عنوان دستيار ويژه، نه تنها اتفاقى نيست بلکه با آگاهى تمام صورت گرفته و بدين معناى ويژه است که نظام مى داند در ميان مليت هاى ايران و به ويژه ملت کرد چه چيزى در حال اتفاق افتادن است و نيک آگاه است که "گسل هويتي" ايجاد شده هر آن ممکن است به يک "گسست واقعي" تغيير حالت دهد.

-هر تغيير حالتى که تماميت سرزمينى ايران با چالشى از جنس تهديد مواجه سازد بلافاصله، به مثابه يک موضوع امنيتى نگريسته شده و طبيعتا قابل تحمل نخواهد بود.

-در کنار دو نگاه مورد اشاره در بالا، انتخاب دستيار ويژه در امور قوميت ها (بخوانيد مليت ها) و مذاهب براى نخستين بار، به معناى ايجاد ضرورت يک نگاه راهبردى از سوى رييس جمهور تام الاختيار به موضوع به عنوان يک "چالش پيش روى نظام" است و اراده اى جدى براى تبديل چالش به فرصت (و نه تداوم تهديد) از سوى نظام ادراک (فراتر از احساس) شده است.

اکنون بايد به طرح اين پرسش پرداخت که دستيار امنيتى رييس جمهور، کدام استراتژى را در سوگيرى هاى نظام نسبت به ملت کرد دنبال خواهد نمود؟

به سوى نهادينه سازى گفتمان "هويت ترکيبي"

جمهورى اسلامى اکنون به خوبى دريافته است که در جهان کنوني، عوامل موازی جامعه پذیری مانع از موفقيت فرایند هویت سازی"از بالا" می شوند و در کنار آن، تحول تکنولوژیک ابزارهای ارتباطی مدرن و کاهش توان سازوکارهاى کنترلی حاکميت برمنابع و عوامل جامعه پذیری مانع از آن می شوند که بتوان شهروندانی منفعل با ویژگی های هویتی بسته بندی شده تربیت کرد و یا جامعه ای توده وار ملی ایجاد کرد از اين روى تداوم سياست هاى هویت سازی مبتنى بر شاخصه ها و عناصر فرهنگی قوم مسلط و يا ايدئولوژى رسمي، ديگر نه تنها اثربخش نيست بلکه با از دست دادن کارايى خود در برابر "هويت برنامه دار" و "هويت مشروعيت بخش" ملت ها، خود در بلند مدت به يک تهديد جدى براى حاکميت تبديل شده است.

بر اين اساس، جمهورى اسلامي، گفتمان هویت ترکیبی را در اولويت راهبردى خود قرار داده است، ایرانی بودن را ديگر الزاماً به عنوان یک هویت عام در نظر نمى آورد و اکنون به صورتبندی يک گفتمان چند متغیره تغيير رويکرد داده که ترکيبى از هویت ایرانی، هويت اسلامی، هويت مدرن، و هويت قومی (قوميت به تعبير نظام) است.

بسيار روشن است که پذیرش "هویت ترکیبی" جامعه را در مقابل از هم گسیختگی و تقابل قومی ایمن می کند و در چنین حالتی حتى می توان همبستگی و وحدت سیاسی را با تقویت "نهادهای میانجی"و ترویج گفتمان دموکراسی خواهی نيز محقق ساخت.

 اما مهمترين پیش شرط شکل گیری هویت ترکیبی و موفقيت آن در يک حوزه ى جغرافيايي- مليتى مانند کردستان، پذیرش حداقلى از "تکثرگرايى در حوزه ى فرهنگ" (و البته سیاست) است و حرکت به سوى پلوراليسم فرهنگى با اين هدف انجام مى گيرد که صورتى از انطباق را به دست دهد که در آن همه گروههای قومی(بخوانيد ملي) با حفظ شناسه هاى فرهنگی خود و پذیرش تفاوت های فرهنگی ، در یک حالت غیر تخاصمی با هم زندگی می کنند.

نظام جمهورى اسلامى براى دستيابى به اين انطباق چه سياستى (در زمينه ى داخلي) در پيش خواهد گرفت؟

مهمترين سياست در اين حوزه، "باز کردن مصنوعى فضاى فرهنگى در کردستان" به عنوان نخستين اولويت راهبردى است که هم در کوتاه مدت، کمترين هزينه را بر نظام تحميل خواهد کرد و هم، به ابزار تبليغاتى بسيار مهمى تبديل خواهد شد که نشان دهد رويکرد نظام در حال تغيير است. اما نظام اين نکته را نيز از خاطر نبرده است که گسل هويتي،(چه به دليل متغيرهاى درونزا و چه درونزا) هر لحظه عميق تر شده و با کمترين بى دقتي، به سوى گسست تغيير حالت خواهد داد. و از همين رو است که يک چهره ى امنيتى به عنوان دستيار ويژه، سکان امور را به دست گرفته است.

در اين ميان، ايجاد دلمشغولى هايى از قبيل "لزوم انتصاب مديران بومى بر مديريت هاى مياني"، "کليشه کارى هاى اجرايى سازى اصول 15 و 19 قانون اساسي"، "ارزش بخشى فراواقعى به زبان و ادبيات کردى به عنوان ستون پايه ى ادبيات ايراني"، "تاکيد بر اصالت کردها به عنوان بخشى از سرمايه ى ويژه ى ايراني" و....کاربردى ترين و قابل دسترس ترين ابزارهاى پيش روى در کوتاه مدت است....


لينكهاى مربوطه:

انتصاب على يونسى به عنوان دستيار ويژه و طرح چند موضوع (بخش اول)

انتصاب على يونسى به عنوان دستيار ويژه و طرح چند موضوع (بخش سوم)


ناردن بۆ تۆڕه‌ کۆمه‌ڵایه‌تی‌یه‌کان
جاری خوێندراوه‌: 1406
بۆچوونه‌کان (0)Add Comment

نووسینی بۆچوون
بچووکردنه‌وه‌ی خانه‌ی بۆچوون | گه‌وره‌کردنی خانه‌ی بۆچوون

busy